М а н і ф е с т

Реформа електронної ідентифікації та довірчих послуг


Ми, представники Українського та міжнародного бізнесу, громадських організацій, державних органів влади та підприємств, заявляємо про необхідність консолідації зусиль для реформування сфери юридично значимих електронних комунікацій у процесах взаємодії громадян з державою (C2G), бізнесу з державою (B2G), бізнесу з бізнесом (B2B) та сфери електронних довірчих послуг в Україні (далі - #DigitalSingleMarket) .

Ця реформа є критичною для сегментів С2G, B2G, B2B, де обробляється не таємна державна інформація. В цих сегментах має працювати реальний, юридично правомочний електронний документообіг, який використовує електронні довірчі послуги, визнані ЄС, що дозволить суттєво поліпшити та прискорити бізнес-процеси країни. Також це забезпечить реальне виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині інтеграції у єдиний цифровий ринок ЄС для представників українського бізнесу.

#DigitalSingleMarket) – це визнання на території нашої країни правомочним використання 6+1 базових електронних довірчих послуг, побудованих у відповідності до вимог та стандартів Європейського союзу:

 • Електронний документ
 • Електронний цифровий підпис
 • Електрона печатка
 • Електронна зареєстрована пошта
 • Електронний часовий штемпель
 • Електронний сертифікат веб-сайту
 • Електронна ідентифікація (e-ID) громадян

Сьогодні через проблеми стандартизації, монополізації та бездіяльності влади у сфері електронних довірчих послуг, відсутні можливості для громадян та підприємців використовувати на 100% усі можливості електронного бізнесу.

План заходів для досягнення мети:

I. Дерегуляція

check-boxДоопрацювання Законопроекту “Про електронні довірчі послуги” у відповідності до EU Regulation 910/2014.

check-boxРозробка підзаконних актів до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, які посилаються на стандарти ЄС та ISO.


II. Стандартизація

check-boxГармонізація стандартів ЄС та ISO, що регулюють сферу довірчих послуг.

check-boxВикористання, виключно стандартів ЄС та ISO для технічного регулювання сфери довірчих послуг.


III. Сприяння

check-boxe-Invoice та електронних первинних документів (внесення змін до Податкового Кодексу України, Закон від 02.12.2010 No 2755-VI та Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 No 996-XIV).

check-boxНавчання бізнесменів та державних службовців використанню електронних довірчих послуг.

check-boxЧіткий опис процедури досудового та судового розгляду електронних документів, підготовка слідчих, суддів та їхніх помічників до роботи з електронними документами.

check-boxЗапровадження загальновизнаних (державою, судовою системою, бізнесом та громадянами) сервісів накладання та перевірки достовірності електронних цифрових підписів та печаток.

check-boxВзаємне визнання електронних довірчих послуг між Україною та ЄС з підписанням відповідних міждержавних договорів для інтенсифікації зовнішньоекономічної діяльності.

Координатори проекту

Олександр Хижняк

E-mail: Alexander.Khizhnyak@gmail.com

Андрій Мелащенко

E-mail: javatask@ukr.net

Що потрібно для реалізації нашої мети?

Всебічна підтримка з боку бізнесових структур та громадянського суспільства. Цей маніфест відкритий для підписання усіма зацікавленими сторонами.

Якщо Ви згодні з цим Маніфестом, будь ласка підпишіть його використовуючи веб-форму, або роздрукуйте , вкажіть:

 • назву Вашої компанії

 • Вашу посаду

 • дату підписання

 • поставте свій підпис

Скановану копію відправте на електронну адресу: info@digitalsinglemarket.org.ua

Команда #DigitalSingleMarket

Контактний e-mail:

info@digitalsinglemarket.org.ua